תמונת מנוי: אבודים ביפן - גליה דור 21\22

אבודים ביפן - גליה דור 21\22

עונה: 2021/2022
מפגשים במנוי: 7

בחירת הרכב המנוי

הנך זכאי להטבה

סוג מנוי הנחה
תושב ת''א - אזרח ותיק / חד-הורי / זהב''י / שיקום שכונות / נכה 27.80 ₪ לכל כרטיס
תושב ת״א - קורס שני / משתתף שני מאותה משפחה 31.50 ₪ לכל כרטיס
אזרח ותיק 36 ₪ לכל כרטיס
קורס שני / משתתף שני מאותה משפחה 29.80 ₪ לכל כרטיס
ת"א מלא. 37 ₪ לכל כרטיס
ת"א קבוצות 29.60 ₪ לכל כרטיס
מקוון. 28 ₪ לכל כרטיס
מקוון ת"א 25.90 ₪ לכל כרטיס
תושב ת''א - אזרח ותיק / חד-הורי / זהב''י / שיקום שכונות / נכה 27.80 ₪ לכל כרטיס
תושב ת״א - קורס שני / משתתף שני מאותה משפחה 31.50 ₪ לכל כרטיס
אזרח ותיק 36 ₪ לכל כרטיס
קורס שני / משתתף שני מאותה משפחה 29.80 ₪ לכל כרטיס
ת"א מלא. 37 ₪ לכל כרטיס
ת"א קבוצות 29.60 ₪ לכל כרטיס
מקוון. 28 ₪ לכל כרטיס
חוץ מלא 40 ₪ לכל כרטיס
מקוון ת"א 10 ₪ לכל כרטיס

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

מפגשים במנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים