תמונת מנוי: בין מוזה, מוזיקה ומוזאיקה – תל אביב כמפגש דתות ותרבויות

בין מוזה, מוזיקה ומוזאיקה – תל אביב כמפגש דתות ותרבויות

עונה: 2020/2021
מפגשים במנוי: 4

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

מפגשים במנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים