תמונת מנוי: הילדים שגדלו ושינו את העולם-מגוטנברג ועד אינשטיין

הילדים שגדלו ושינו את העולם-מגוטנברג ועד אינשטיין

קורסים
עונה: 2019/2020
מפגשים במנוי: 9

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

מפגשים במנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים