תמונת מנוי: הקול בראש - הביולוגיה של הרגשות 21\22

הקול בראש - הביולוגיה של הרגשות 21\22

עונה: 2022
מפגשים במנוי: 4

בחירת הרכב המנוי

הנך זכאי להטבה

סוג מנוי הנחה
תושב ת״א - קורס שני / משתתף שני מאותה משפחה 18.70 ₪ לכל כרטיס
אזרח ותיק 21.60 ₪ לכל כרטיס
קורס שני / משתתף שני מאותה משפחה 20.40 ₪ לכל כרטיס
ת"א מלא. 22 ₪ לכל כרטיס
חוץ מלא. 24 ₪ לכל כרטיס
ת"א קבוצות 17.60 ₪ לכל כרטיס
מקוון. 16.80 ₪ לכל כרטיס
מקוון ת"א 15.40 ₪ לכל כרטיס
תושב ת״א - קורס שני / משתתף שני מאותה משפחה 18.70 ₪ לכל כרטיס
אזרח ותיק 21.60 ₪ לכל כרטיס
קורס שני / משתתף שני מאותה משפחה 20.40 ₪ לכל כרטיס
ת"א מלא. 22 ₪ לכל כרטיס
חוץ מלא. 24 ₪ לכל כרטיס
ת"א קבוצות 17.60 ₪ לכל כרטיס
מקוון. 16.80 ₪ לכל כרטיס
מקוון ת"א 10 ₪ לכל כרטיס

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

מפגשים במנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים