תמונת מנוי: לכתוב עם אלכסנדר איליצ'בסקי

לכתוב עם אלכסנדר איליצ'בסקי

עונה: 2021/2022
מפגשים במנוי: 6

בחירת הרכב המנוי

הנך זכאי להטבה

סוג מנוי הנחה
ת"א מלא. 45 ₪ לכל כרטיס
חוץ מלא. 48 ₪ לכל כרטיס
ת"א מלא. 45 ₪ לכל כרטיס
חוץ מלא. 48 ₪ לכל כרטיס

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

מפגשים במנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים