תמונת מנוי: לשמר את תל אביב עם אמנון בר אור 21/22

לשמר את תל אביב עם אמנון בר אור 21/22

עונה: 2021
מפגשים במנוי: 6

בחירת הרכב המנוי

הנך זכאי להטבה

סוג מנוי הנחה
תושב ת''א - אזרח ותיק / חד-הורי / זהב''י / שיקום שכונות / נכה 30 ₪ לכל כרטיס
אזרח ותיק 40.50 ₪ לכל כרטיס
ת"א מלא. 40 ₪ לכל כרטיס
חוץ מלא. 45 ₪ לכל כרטיס
חוץ קורס שני / משפחה 38.30 ₪ לכל כרטיס
ת"א קבוצות 32 ₪ לכל כרטיס
תושב ת''א - אזרח ותיק / חד-הורי / זהב''י / שיקום שכונות / נכה 30 ₪ לכל כרטיס
אזרח ותיק 40.50 ₪ לכל כרטיס
ת"א מלא. 40 ₪ לכל כרטיס
חוץ מלא. 45 ₪ לכל כרטיס
חוץ קורס שני / משפחה 38.30 ₪ לכל כרטיס
ת"א קבוצות 32 ₪ לכל כרטיס

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

מפגשים במנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים