תמונת מנוי: לשמר את תל אביב

לשמר את תל אביב

עונה: 2020/2021
מפגשים במנוי: 8

בחירת הרכב המנוי

הנך זכאי להטבה

סוג מנוי הנחה
תושב ת״א / חיילים / סטודנטים 50 ₪ לכל כרטיס
תושב ת''א - אזרח ותיק / חד-הורי / זהב''י / שיקום שכונות / נכה 37.50 ₪ לכל כרטיס
תושב ת״א - קורס שני / משתתף שני מאותה משפחה 42.50 ₪ לכל כרטיס
אזרח ותיק 50.40 ₪ לכל כרטיס
קורס שני / משתתף שני מאותה משפחה 47.60 ₪ לכל כרטיס
רגיל 56 ₪ לכל כרטיס
תושב ת״א / חיילים / סטודנטים 50 ₪ לכל כרטיס
תושב ת''א - אזרח ותיק / חד-הורי / זהב''י / שיקום שכונות / נכה 37.50 ₪ לכל כרטיס
תושב ת״א - קורס שני / משתתף שני מאותה משפחה 42.50 ₪ לכל כרטיס
אזרח ותיק 50.40 ₪ לכל כרטיס
קורס שני / משתתף שני מאותה משפחה 47.60 ₪ לכל כרטיס
רגיל 56 ₪ לכל כרטיס

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

מפגשים במנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים