תמונת מנוי: מהנדסים את המוח מחדש 21\22

מהנדסים את המוח מחדש 21\22

עונה: 2022
מפגשים במנוי: 6

בחירת הרכב המנוי

הנך זכאי להטבה

סוג מנוי הנחה
תושב ת''א - אזרח ותיק / חד-הורי / זהב''י / שיקום שכונות / נכה 19.50 ₪ לכל כרטיס
אזרח ותיק 26.10 ₪ לכל כרטיס
קורס שני / משתתף שני מאותה משפחה 24.70 ₪ לכל כרטיס
ת"א מלא. 26 ₪ לכל כרטיס
חוץ מלא. 29 ₪ לכל כרטיס
ת"א קבוצות 20.80 ₪ לכל כרטיס
מקוון. 20.30 ₪ לכל כרטיס
מקוון ת"א 18.20 ₪ לכל כרטיס
תושב ת''א - אזרח ותיק / חד-הורי / זהב''י / שיקום שכונות / נכה 19.50 ₪ לכל כרטיס
אזרח ותיק 26.10 ₪ לכל כרטיס
קורס שני / משתתף שני מאותה משפחה 24.70 ₪ לכל כרטיס
ת"א מלא. 26 ₪ לכל כרטיס
חוץ מלא. 29 ₪ לכל כרטיס
ת"א קבוצות 20.80 ₪ לכל כרטיס
מקוון. 20.30 ₪ לכל כרטיס
מקוון ת"א 10 ₪ לכל כרטיס

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

מפגשים במנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים