תמונת מנוי: מנוי מקוון+ הנרי אונגר ב

מנוי מקוון+ הנרי אונגר ב

עונה: 2021/2022
מפגשים במנוי: 0

בחירת הרכב המנוי

הנך זכאי להטבה

סוג מנוי הנחה
תושב ת''א - אזרח ותיק / חד-הורי / זהב''י / שיקום שכונות / נכה 90 ₪ לכל כרטיס
אזרח ותיק 108 ₪ לכל כרטיס
ת"א מלא. 120 ₪ לכל כרטיס
חוץ קורס שני / משפחה 102 ₪ לכל כרטיס
ת"א קבוצות 96 ₪ לכל כרטיס
תושב ת''א - אזרח ותיק / חד-הורי / זהב''י / שיקום שכונות / נכה 90 ₪ לכל כרטיס
אזרח ותיק 108 ₪ לכל כרטיס
ת"א מלא. 120 ₪ לכל כרטיס
חוץ קורס שני / משפחה 102 ₪ לכל כרטיס
ת"א קבוצות 96 ₪ לכל כרטיס
חוץ מלא 120 ₪ לכל כרטיס

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

מפגשים במנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים