תמונת מנוי: על שפת ים הלוואנט

על שפת ים הלוואנט

עונה: 2021
מפגשים במנוי: 6

בחירת הרכב המנוי

הנך זכאי להטבה

סוג מנוי הנחה
ת"א מלא. 40 ₪ לכל כרטיס
חוץ מלא. 45 ₪ לכל כרטיס
ת"א מלא. 40 ₪ לכל כרטיס
חוץ מלא. 45 ₪ לכל כרטיס

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

מפגשים במנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים