תמונת מנוי: פסלים מספרים 21/22

פסלים מספרים 21/22

עונה: 2021/2022
מפגשים במנוי: 6

בחירת הרכב המנוי

הנך זכאי להטבה

סוג מנוי הנחה
תושב ת''א - אזרח ותיק / חד-הורי / זהב''י / שיקום שכונות / נכה 43.50 ₪ לכל כרטיס
אזרח ותיק 56.30 ₪ לכל כרטיס
ת"א מלא. 58 ₪ לכל כרטיס
חוץ מלא. 62.50 ₪ לכל כרטיס
חוץ קורס שני / משפחה 53.10 ₪ לכל כרטיס
ת"א קבוצות 46.40 ₪ לכל כרטיס
תושב ת''א - אזרח ותיק / חד-הורי / זהב''י / שיקום שכונות / נכה 43.50 ₪ לכל כרטיס
אזרח ותיק 56.30 ₪ לכל כרטיס
ת"א מלא. 58 ₪ לכל כרטיס
חוץ מלא. 62.50 ₪ לכל כרטיס
חוץ קורס שני / משפחה 53.10 ₪ לכל כרטיס
ת"א קבוצות 46.40 ₪ לכל כרטיס

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

מפגשים במנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים