תמונת מנוי: קהיר – מספריית אלכסנדריה ועד כיכר א-תחריר

קהיר – מספריית אלכסנדריה ועד כיכר א-תחריר

עונה: 2020/2021
מפגשים במנוי: 6

בחירת הרכב המנוי

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

מפגשים במנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים