תמונת מנוי: קיצור תולדות המוזיקה - רונן בורשבסקי 21-22

קיצור תולדות המוזיקה - רונן בורשבסקי 21-22

עונה: 2021/2022
מפגשים במנוי: 10

בחירת הרכב המנוי

הנך זכאי להטבה

סוג מנוי הנחה
תושב ת''א - אזרח ותיק / חד-הורי / זהב''י / שיקום שכונות / נכה 37.50 ₪ לכל כרטיס
תושב ת״א - קורס שני / משתתף שני מאותה משפחה 42.50 ₪ לכל כרטיס
אזרח ותיק 50.40 ₪ לכל כרטיס
קורס שני / משתתף שני מאותה משפחה 47.60 ₪ לכל כרטיס
ת"א מלא. 50 ₪ לכל כרטיס
ת"א קבוצות 40 ₪ לכל כרטיס
מקוון. 39.20 ₪ לכל כרטיס
מקוון ת"א 35 ₪ לכל כרטיס
תושב ת''א - אזרח ותיק / חד-הורי / זהב''י / שיקום שכונות / נכה 37.50 ₪ לכל כרטיס
תושב ת״א - קורס שני / משתתף שני מאותה משפחה 42.50 ₪ לכל כרטיס
אזרח ותיק 50.40 ₪ לכל כרטיס
קורס שני / משתתף שני מאותה משפחה 47.60 ₪ לכל כרטיס
ת"א מלא. 50 ₪ לכל כרטיס
ת"א קבוצות 40 ₪ לכל כרטיס
מקוון. 39.20 ₪ לכל כרטיס
חוץ מלא 56 ₪ לכל כרטיס
מקוון ת"א 10 ₪ לכל כרטיס

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

מפגשים במנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים