תמונת מנוי: רגעים בנצח עם הנרי אונגר א

רגעים בנצח עם הנרי אונגר א

עונה: 2021/2022
מפגשים במנוי: 13

בחירת הרכב המנוי

הנך זכאי להטבה

סוג מנוי הנחה
תושב ת''א - אזרח ותיק / חד-הורי / זהב''י / שיקום שכונות / נכה 52.50 ₪ לכל כרטיס
אזרח ותיק 67.50 ₪ לכל כרטיס
ת"א מלא. 70 ₪ לכל כרטיס
חוץ מלא. 75 ₪ לכל כרטיס
חוץ קורס שני / משפחה 63.80 ₪ לכל כרטיס
ת"א קבוצות 56 ₪ לכל כרטיס
מקוון. 52.50 ₪ לכל כרטיס
מקוון ת"א 49 ₪ לכל כרטיס
תושב ת''א - אזרח ותיק / חד-הורי / זהב''י / שיקום שכונות / נכה 52.50 ₪ לכל כרטיס
אזרח ותיק 67.50 ₪ לכל כרטיס
ת"א מלא. 70 ₪ לכל כרטיס
חוץ מלא. 75 ₪ לכל כרטיס
חוץ קורס שני / משפחה 63.80 ₪ לכל כרטיס
ת"א קבוצות 56 ₪ לכל כרטיס
מקוון. 52.50 ₪ לכל כרטיס
מקוון ת"א 10 ₪ לכל כרטיס

בחירת סוג וכמות הכרטיסים

מחיר כל מנוי:

מפגשים במנוי:
כרטיסים

סה״כ מחיר:
לפני הנחה (מחיר מעודכן יופיע בעמוד הבא)

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים