תקנון

למשלמים בכרטיס אשראי למנוי מקוון, סדנאות וסדרות סיורים ניתן לשלם בתשלום אחד או עד 6 תשלומים ללא ריבית.

למשלמים בהמחאות
ניתן לשלם עד 4 תשלומים שווים ושוטפים (לפקודת עיריית תל-אביב-יפו). במקרים חריגים ניתן לשלם ב-6 תשלומים בתוספת 20 ש"ח.

הנחות כלליות:
א. הנחת רישום מוקדם
לרוכשים מנוי מקוון, סדנאות וסדרות תינתן הנחת 10% עד ה - 

בסדנאות שההשתתפות בהן מותנית בהגשת עבודה/מפגש היכרות תינתן הנחה של 10% לנרשמים עד ה- 21.9.23 

ב. הנחות לסדנאות וסדרות סיורים (למעט מנוי מקוון)
1. לתושבי תל-אביב-יפו בלבד: 25 % הנחה מהמחיר המלא. 
לאזרחים ותיקים, משפחות חד-הוריות, משפחות זהב"י, תושבי שיקום שכונות ונכים (בהצגת תעודת נכה 100%) שהינם תושבי ת"א תינתן הנחה של 25%. נוספים. 
2. לאזרחים ותיקים מחוץ לתל-אביב-יפו תינתן הנחה של 10%.
3. לנרשמים ליותר מפעילות אחת ולשני משתתפים או יותר מאותה משפחה – תינתן הנחה של 15% (על הפעילות הזולה יותר).

לתשומת לבכם!
הנחת רישום מוקדם (כמפורט בסעיף א') תינתן בנוסף להנחה אחת בלבד מבין ההנחות המפורטות בסעיף ב'. תחילה תחושב הנחת רישום מוקדם ולאחריה – ההנחה הנוספת.
לאחר גמר ההרשמה המוקדמת תינתן הנחה אחת בלבד מבין ההנחות המפורטות בסעיף ב'.

מומלץ להירשם מראש לפעילות שבחרתם. בסדנאות המותנות בהגשת עבודה/מפגש היכרות – מומלץ להירשם עם קבלת ההודעה על אישור ההשתתפות.
מספר המקומות בכל הסדנאות והסדרות מוגבל.

הנחיות לנרשמים
1. במקרה של ביטול מפגש עקב נסיבות שאינן צפויות מראש, ייקבע מפגש חלופי ומועדו יפורסם.
2. בית אריאלה שומר לעצמו את הזכות לא לקיים כל סוג של פעילות מפאת מיעוט נרשמים. במקרים אלו יוחזר למשלמים מלוא הסכום על-ידי עיריית תל-אביב-יפו.

3 ביטול השתתפות ע"י המשתתף:
נאלץ המשתתף להפסיק את השתתפותו, יפנה בהקדם למרכז תרבות לצורך קבלה ומילוי של טופס ביטול הפעילות. במידה ושילם במזומן או בהמחאות, יצרף לפנייה גם צילום תעודת זהות וצילום צ'ק או אסמכתא מהבנק על פרטי החשבון (מס' סניף, מס' חשבון, שם וכתובת הבנק).
אין לבטל המחאות או עסקה שנעשתה בכרטיסי אשראי ישירות בבנק או בחברת האשראי. במידה והמשתתף יהיה זכאי להחזר כספי, יועבר התשלום מעיריית תל-אביב ישירות לחשבונו.

דמי ביטול לאריאלה VOD : 
ייגבו דמי ביטול בסך 60 ₪. בנוסף ייגבה החלק היחסי של דמי המנוי, היתרה תוחזר ללקוח. לאחר מימוש של 5 מפגשים, לא יוחזרו דמי המנוי.

דמי ביטול בסדנאות:
14-10 מפגשים בסדנה
עד יום אחד לפני תחילת הלימודים: דמי ביטול בסך 60 ש"ח
לאחר מפגש אחד:                             דמי ביטול בסך 10% מעלות הסדנה
לאחר 2 מפגשים:                              דמי ביטול בסך 20% מעלות הסדנה
לאחר 3 מפגשים:                              אין החזר כספי

דמי ביטול בסדרות סיורים:
עד 9 מפגשים
עד יום אחד לפני תחילת הלימודים:      דמי ביטול בסך 60 ש"ח
לאחר מפגש אחד:                             דמי ביטול בסך 30% מעלות הסדרה
לאחר 2 מפגשים:                              אין החזר כספי

* בכל מקרה דמי הביטול לא יפחתו מ-60 ש"ח.

5. מרכז תרבות בית אריאלה שומר לעצמו את הזכות לבטל השתתפותו של תלמיד בסדנה/סדרה, במידה והמשתתף ישבש או יפריע למהלך התקין של הפעילות, בכל נקודת זמן, ולהחזיר לו את החלק היחסי מהסכום ששילם.

הזכות לשינויים שמורה

"ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981"

מערכת למכירת כרטיסים